I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem bloga internetowego Airsoft.pl(zwanego dalej: Blogiem).
 2. Administratorem Danych Osobowych i właścicielem bloga jest Infinity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 42-46 (zwanego dalej: Spółką).
 3. ADO oświadcza, że dane osobowe zbierane za pośrednictwem Bloga są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO).

II. Rodzaj gromadzonych danych

 1. Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku dodawania komentarzy pod artykułami na blogu, kontaktu mailowego z administratorem bloga oraz stosowanymi na stronie bloga plikami cookies (Więcej Polityka Cookies)
 2. Są to w szczególności dane:
 3. a) Imię i nazwisko;
 4. b) Adres  e-mail;
 5. c) Dane osoby kontaktowej
 6. d) Nr IP komputera

III. Podanie danych przez Użytkownika

 1. Podanie danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.
 2. Nie wyrażenie zgody przez Użytkownika na podanie danych, może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji bloga.

IV. Gromadzenie danych

 1. Administrator oświadcza, że gromadzi dane osobowe z należytą starannością oraz zapewnia ich ochronę przed dostępem do nich osób nieupoważnionych za pomocą narzędzi, które udostępnia mu platforma WordPress.
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności lub oddzielnych regulaminach (np. regulaminie konkursu).

V. Twoje uprawnienia

 1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Pliki cookies

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
  2. w celach statystycznych
  3. w celach marketingowych.
 • Więcej informacji dotyczących Polityki Cookies dostępnych jest tutaj.

VII.  Pozostałe technologie

 1. Administrator informuje, ze stosuje na stronie Airsoft.pl technologie śledzące działania przed niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu w postaci kodu śledzenia Google Analitycs w celach analitycznych i statystycznych.
 2. Żadne dane gromadzone za pomocą wyżej wymienionej metody nie są danymi poufnymi.

VIII. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, że nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.
 2. W przypadku pozostawienia komentarzy pod wpisami na stronie/blogu dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia prowadzenia strony/bloga, usunięcia wpisu ze strony/bloga lub do czasu usunięcia komentarza.

IX.  Pozostałe

 1. Na stronie Airsoft.pl można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepu internetowego Gunfire.com. Informacje dotyczące regulaminu, polityki prywatności oraz polityki cookies sa umieszczone na wskazanej stronie.
 2. W przypadku uwag dotyczących jakości strony oraz jej dostępność zalecany jest kontakt z obsługą sklepu.
 3. Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki prowadzące do innych stron niż ta wymieniona powyżej. Strony te należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za ich dostępność oraz jakość.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do ww. polityki. Użytkownicy proszeni są o sprawdzenie aktualnej treści polityki Prosimy zajrzeć na stronę od czasu do czasu, aby przejrzeć te i dodatkowe informacje.
Facebook